Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T17:16:26+01:00
Są komisje stałe i doraźne. Komisje są powoływane przez Radę i w jej imieniu wykonują zadania objęte planami pracy, a w szczególności:

współtworzą politykę z zakresu problematyki objętej działaniem komisji,
opiniują projekty uchwał Rady Miejskiej merytorycznie związane z działaniami komisji,
opracowują z własnej inicjatywy lub na zlecenie Rady Miejskiej projekty uchwał.
4 2 4