Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:38:18+01:00
Zawartość chlorków w wodzie może być wywołana wymywaniem pokładów chlorków bądź też mogą się w niej pojawić wskutek obecności ścieków. Najczęściej chlorki w wodach powierzchniowych występują w postaci związków rozpuszczonych.
Dobra rozpuszczalność soli kwasu solnego, zwanych chlorkami oraz ich powszechne występowanie w przyrodzie powoduje, że występują one we wszystkich wodach naturalnych. Chlorki mogą przenikać do wód naturalnych z: gleby, pokładów naturalnych soli, ze ściekami, z odpadkami pochodzenia zwierzęcego.

Głównym źródłem dwutlenku węgla w wodzie są zwierzęta, a właściwie ich oddychanie (proces fotosyntezy redukuje ilość CO2 i wytwarza m.in. tlen). Drugim ważnym źródłem są zanieczyszczenia powietrza. Nurek powinien być zainteresowany kontrolą poziomu CO2, gdyż zbyt duży lub zbyt mały poziom CO2 może powodować problemy w organizmie.
1 5 1
2010-01-12T17:41:33+01:00
Chlorki mogą przenikać do wód naturalnych z:

ˇ gleby
ˇ pokładów naturalnych soli
ˇ ze ciekami
ˇ z odpadkami pochodzenia zwierzęcego

Dwutlenek węgla jest dobrze rozpuszczalny w wodzie, stan równowagi zachodzi, gdy stężenia w wodzie są wyższe niż w powietrzu. Na stężenie dwutlenku węgla w wodzie radykalnie wpływa natężenie procesów fotosyntezy, ono zaś zależy od wielu czynników, w pewnym stopniu także od stężenia dwutlenku węgla.

Głównym źródłem dwutlenku węgla w wodzie są zwierzęta, a właściwie ich oddychanie (proces fotosyntezy redukuje ilość CO2 i wytwarza m.in. tlen).
1 5 1