Odległość między dwiema miejscowościami wynosi 100 km, a odpowiadający jej odcinek na mapie sporządzonej w pewnej skali wynosi 4cm.

a) w jakiej skali sporządzona jest ta mapa?

b) Ile wynoszą odległości między pewnymi miejscowościami w terenie, jeżeli odległości między tymi miejescowościami na tej mapie wynoszą odpowiednio: 1cm, 2cm, 8cm, 10cm, 12cm?

c)oznaczcie przez:
k - skalę, w jakiej wykonano mapę,
y - odległość w terenie,
x - długość odcinka na mapie odpowiadającego odległości ''y'' w terenie,

d)zapiszcie zależność pomiędzy wielkościami ''x'' i ''y''

e)jak nazywają się takie wielkości? A jak nazywa się taka zależność?

1

Odpowiedzi

2009-09-26T09:41:13+02:00
A)1:25
b)25km,50km,200km,250km,300km
a więcej nie wiem
1 1 1