Mam krzyżówkę do rozwiązania

1. Strofa ośmiowersowa [6 liter] [druga K]
2. Podanie oparte na przesłankach historycznych [7 liter]
3. Jan - mieszkaniec Czarnolasu [11 liter] [piąta A, szósta O]
4. Kronikarz polski z XVI wieku [7 liter]
5. Humor w komedii [6 liter]
6. Ciąg wydarzeń dotyczących jednego bohatera [5 liter] [pierwsza W, czwarta E]
7. Rozpoczyna się nią "Pan Tadeusz" [9 liter] [pierwsza I, trzecia W]
8. Np. "Smutno mi, Boże" Juliusza Słowackiego [4 litery] [czwarta N]
9. Krótki utwór liryczny, żartobliwy lub refleksyjny [7 liter] [trzecia A]
10. Tekst przysięgi, tytuł wiersza Konopnickiej [4 litery] [pierwsza R]
11. Tekst poboczny w dramacie [10 liter] [druga I, siódma A, dziewiąta I]
12. Literackie cofnięcie się w czasie [12 liter] [pierwsza R, jedenasta J]
13. Przyczyna konfliktu w "Zemście" [3 litery]
14. Druga żona Boryny z "Chłopów" [5 liter] [druga A]
15. Król z "Krzyżaków" [8 liter] [druga A, czwarta I, ostatnia O]
16. Przyjaciel Alka i Zośki [4 litery]
17. Najstarsza córka Wisza ze "Starej baśni" [5 liter] [druga Z, czwarta W]
18. Odbyła się pod nim akcja Szarych Szeregów [7 liter] [pierwsza A]
19. Dzieło Jana Długosza [8 liter] [czwarta Z]
20. Podkreśla melodyjność wiersza [4 litery]
21. Wokół niego toczy się akcja w dramacie [8] [siódma K]
22. Dawniej tak nazywała się ściąga np. z wypracowaniem z języka polskiego [4 litery] [trzecia Y]
23. Opis lub obraz polegający na przerysowaniu wad [10 liter] [ostatnia A]
24. Komedia i tragedie [7 liter]
25. Układ zdarzeń powiązanych w ciągi przyczynowo - skutkowe, wraz z opisami i komentarzem [6 liter]
26. Dramat Mickiewicza złożony z części [6 liter]
27. Gatunek dramatu, który stworzył Sofokles [8 liter]

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T17:52:53+01:00
1. oktawa
2. legenda
3. Kochanowski
4. Bielski
5. komizm
6. wątek
7. inwokacja
8. hymn
9. fraszka
10. rota
11. didaskalia
12. retrospekcja
13. mur
14. Maria
15. Jagiełło
16. Rudy
17. Dziwa
18. arsenał
19. roczniki
20. rytm
21. konflikt
22. bryk
23. karykatura
24. dramaty
25. fabuła
26. Dziady
27. tragedia1 5 1
2010-01-12T18:07:10+01:00
1. OKTAWA
2. legenda
3. Jan Kochanowski - chyba siódma O
4. Nie jestem pewien ale chyba BIELSKI
5. komizm
6. wątek
7. Inwokacja
8. Hymn
9. Fraszka
10. Rota
11. Didaskalia
12. Retrospekcja
13. Mur
14. Maria
15. Jagiełło
16. Rudy
17. Dziwa
18. Arsenał
19. Roczniki
20. Nie jestem pewien - Rytm
21. Konflikt
22. Bryk
23. Karykatura
24. Dramaty
25. Fabuła
26. Dziady
27. Tragedia
1 5 1