Zad.1
Pople powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 0,2m , 10 cm , 1.4dm , jest równe :
A)124 cmkwadratowe , C)1,24 mkwadratowe ,
B)1,24 dmkwadratowe ,D)12,4 dmkwadratowe ,

zad.2
Pole powierzcni bocznej narysowanego graniastosłupa wynosi :
A)500 cmkwadratowych C)125 cmkwadratowych
B)250 cmkwadratowych D)50 cmkwadratowych
[ wymairy granaiastosłupa: 5cm , 5 cm , 10 cm , 10 cm ]

zad.3
Graniastoslup prawidłowy pięciokątny ma wszytskie krawędzie równe.Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa wynosi 180 dmkwadratowych.Wysokość graniastosłupa jest równa :
A)3dm C)9dm
B)6dm D)12dm

zad.4
Objętość prastopadłościanu o wymiarach 12 cm , 5 cm , 1,5 dm jest równa:
A)9 dm sześcienne C)90 cm sześciennych
B)90 dm sześcienne D)900 cm sześciennych

zad.5
Objętość graniastosłupa trójkątnego prawidłowego wynosi 180 cm sześcienne, a jego wysokość jest równa 15 cm .Pole podstawy tego graniastoslupa wynosi:
A)6 cm kwadratowe C)18 cm kwadratowe
B)12 cm kwadratowe D)24 cm kwadratowe

zad.6
Objetośc sześcianu wynosi 125 cm sześcinnych. Pole powierzchni bocznej tego sześcianu jest równe :
A)150 cm kwaratowych C)100 cm kwadratowych
B)125 cm kwadratowych D)75 cm kwadratowych

zad.7
Objętość graniastosłupa przedstawionego na rysunku jest równa:
A)459 cm sześcienne C) 324 cm sześcienne
B)451 cm sześcienne D) 229,5 cm sześcienne
[ wymiary graniastoslupa : 9cm-wysokość, 8,5cm,6cm]

Prosze o zrobieniezadań ,nie zaznaczenie "abcd"!!
Daje naj .


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:00:30+01:00
Zad.1
Pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach 0,2m , 10 cm , 1.4dm , jest równe :
A)124 cmkwadratowe , C)1,24 mkwadratowe ,
B)1,24 dmkwadratowe ,D)12,4 dmkwadratowe ,

0,2m=20 cm
1,4dm = 14cm
pc= 2ab+2bc+2ac
pc= 2*20*10+2*10*14+2*20*14=400+280+560=1240cm kw = 12,4 dm kw

odp.d

zad.2
Pole powierzcni bocznej narysowanego graniastosłupa wynosi :
A)500 cmkwadratowych C)125 cmkwadratowych
B)250 cmkwadratowych D)50 cmkwadratowych
[ wymairy granaiastosłupa: 5cm , 5 cm , 10 cm , 10 cm ]

5x10 =50 cm kw
odp. d


zad.3
Graniastoslup prawidłowy pięciokątny ma wszytskie krawędzie równe.Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa wynosi 180 dmkwadratowych.Wysokość graniastosłupa jest równa :
A)3dm C)9dm
B)6dm D)12dm

pierwiastek ze 180 = 13
odp. niedokladne dane w zadaniu ( przypuszczam odp d)


zad.4
Objętość prastopadłościanu o wymiarach 12 cm , 5 cm , 1,5 dm jest równa:
A)9 dm sześcienne C)90 cm sześciennych
B)90 dm sześcienne D)900 cm sześciennych

v=abc
v= 12*5*15=900 cm szesciennych
odp. d

zad.5
Objętość graniastosłupa trójkątnego prawidłowego wynosi 180 cm sześcienne, a jego wysokość jest równa 15 cm .Pole podstawy tego graniastoslupa wynosi:
A)6 cm kwadratowe C)18 cm kwadratowe
B)12 cm kwadratowe D)24 cm kwadratowe

v= p.podsttawy * wysokosc
180=x* 15
x=180/15
x=12
odp. pole podstawy wyn. 12 cm kw

zad.6
Objetośc sześcianu wynosi 125 cm sześcinnych. Pole powierzchni bocznej tego sześcianu jest równe :
A)150 cm kwaratowych C)100 cm kwadratowych
B)125 cm kwadratowych D)75 cm kwadratowych

pierwiastek 3-go stopnia ze 125=5
a=5 cm
pople pow. bocznej = a*a = 5*5=25 cm kw.

zad.7
Objętość graniastosłupa przedstawionego na rysunku jest równa:
A)459 cm sześcienne C) 324 cm sześcienne
B)451 cm sześcienne D) 229,5 cm sześcienne
[ wymiary graniastoslupa : 9cm-wysokość, 8,5cm,6cm]v=abc
v= 8,5*6*9
v=459 cm szesciennych

1 2 1