1.Czekoladki ,, Wojtaśki" są sprzedawane w pudełkach, w których dwie ściany są kwadratami - jeden o boku długości 8 cm, drugi oboku dlugości 12 cm, a cztery pozostałe to trapezy równoramienne o wysokości 10 cm. Oblicz pole powierzchni pudełka ,, Wojtaśków".
- w odpowiedziach z tyłu książki wynik wynosi: 608cm2.

2. Romb o wysokości 72 cm ma przekątne o długości 90 cm i 120 cm. Oblicz długość boku tego rombu.
- w odpowiedziach z tyłu książki długość boku tego rombu wynosi: 75 cm

3. Zewnętrzne ściany piramidy Cheopsa podczas budowy pokryto wygładzonymi płytami z wapienia i granitu. Każda ściana boczna tej piramidy jest trójkątem równoramiennym o podstawie długości 230 m i wysokości 186 m. Oblicz pole powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych piramidy.
- w odpowiedziach z tyłu książki pole wynosi: 85 560 m2.

4. Powierzchnię kwadratowego placu o boku długości 10 m zajął letni ogródek z lodami otoczony chodnikiem o szerokości 1 m. Chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć (kosztem ogródka) do szerokości 1,5 m. O ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka z lodami?
- w odpowiedziach z tyłu książki pisało: o około 27%.


BARDZO DZIĘKUJE!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:32:09+01:00
1.Czekoladki ,, Wojtaśki" są sprzedawane w pudełkach, w których dwie ściany są kwadratami - jeden o boku długości 8 cm, drugi oboku dlugości 12 cm, a cztery pozostałe to trapezy równoramienne o wysokości 10 cm. Oblicz pole powierzchni pudełka ,, Wojtaśków".
- w odpowiedziach z tyłu książki wynik wynosi: 608cm2.
P=4*(8+12)*10/2 +8²+12²
P=400+64+144
P=608 cm²
2. Romb o wysokości 72 cm ma przekątne o długości 90 cm i 120 cm. Oblicz długość boku tego rombu.
- w odpowiedziach z tyłu książki długość boku tego rombu wynosi: 75 cm
a*72=90*120/2
a=5400/72
a=75 cm
3. Zewnętrzne ściany piramidy Cheopsa podczas budowy pokryto wygładzonymi płytami z wapienia i granitu. Każda ściana boczna tej piramidy jest trójkątem równoramiennym o podstawie długości 230 m i wysokości 186 m. Oblicz pole powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych piramidy.
- w odpowiedziach z tyłu książki pole wynosi: 85 560 m2.
Pb=4*1/2*230*186
P=2*42 780
P=85 560 m²
4. Powierzchnię kwadratowego placu o boku długości 10 m zajął letni ogródek z lodami otoczony chodnikiem o szerokości 1 m. Chodnik okazał się zbyt wąski i należało go poszerzyć (kosztem ogródka) do szerokości 1,5 m. O ile procent zmniejszyła się powierzchnia ogródka z lodami?
- w odpowiedziach z tyłu książki pisało: o około 27%.
P1=10²=100 m²
P2=9²=81 m² wg mnie to zwężono tylko o 0,5 m z każdej strony, czyli 10m - 1m=9m
zmniejszono o 100-81=19
19/100*100%=19%
7 4 7