Prostopadłościan ma wymiary 3cm x 2cm x 1cm. Oblicz pole każdej ze ścian tego prostopadłościanu. Jaka jest suma pól wszystkich ścian tego prostopadłościanu?
Oblicz łączną długość krawędzi prostopadłościanu o wymiarach 6cm x 5cm x 1dm.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T20:53:42+01:00
Zad. 1

( 2cm * 3cm ) * 4 = 6cm2 * 4 = 24cm2
( 2cm * 1cm ) * 2 = 2cm2 * 2 = 4cm2

pole wszystkich ścian:

24cm2 + 4cm2 = 28cm2zad. 2

1dm = 10cm

10cm * 4 + 5cm * 4 + 6cm * 4 = 40cm + 20cm + 24cm = 84cm
1 1 1