1.W wielkiej bitwie stoczonej przez wojska krola Eryka i króla Roderyka wzięło udział 3000rycerzy. Straty po obu stronach były ogromne. Król Eryk stracił 30% swoich wojsk,a król Roderyk 60%. Ogółem zginęło 40% rycerzy. Z jakimi siłami rozpoczął bitwę król Eryk,a z jakimi król Roderyk ?

2.Antykwariusz zakupił stolik do kawy i lustro za łączna kwotę 4050zł. Sprzedał lustro, zykując na transakcji 25%,a sprzedajac stolik,zyskał 40%. Zarobił w ten sposób 1260zł. Ile zapłacił za lustro,a ile za stolik ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:23:24+01:00
1.
x - wojska króla Eryka
y - wojska króla Roderyka
0,7x - stan wojsk króla Eryka po bitwie
0,4y - stan wojsk króla Roderyka po bitwie

0,6*3000 - ogółem pozostało rycerzy

tylko ze w każdym będzie jeden wspólny nawias a nie dwa małe..

{x+y=3000
{0,7x=0,4y=0,6*3000 /*10

{x+y=3000 /-y
{7x+4y=18000

{x=3000-y
{7x+4y=18000

{ x=3000-y
{7*(3000-y)+4r=18000

{x=3000-y
{21000-7y+4y=18000

{ x=3000-y
{21000-3y=18000 /-21000

{x=3000-y
{-3y=-3000 /:(-3)

{x=3000-y
{y=1000

{x=3000-1000
{y=1000

{x=2000
{y=1000

0,7x
0,7*2000=1400

0,4y
0,4*1000=400


2.
l-cena lustra
s-cena stolika

l+s=4050
125%l - sprzedaż lustra
140%s - sprzedaż stolika

{l+s=4050
{1,25l+1,4s=4050+1260

{l+s=4050 /-s
{1,25l+1,4s=5310 /*100

{l=4050-s
{125l+140s=531000

{l=4050-s
{125*(4050-s)+140s=531000

{l=4050-s
{506250-125s+140s=531000

{l=4050-s
{506250+15s=531000 /-506250

{l=4050-s
{15s=24750 /:15

{l=4050-s
{s=1650

{l=4050-1650
{s=1650

{l=2400
{s=1650i to koniec;] wszystko powinno być dobrze bo robiliśmy to na lekcji z panią :)