1.Oblicz w pamięci wartości liczbowe wyrażenia x² + 1 dla :

x = 2
x = -1
x = 100
x = - 5
x = 0
x = (ułamek jedna druga)

2. a) Oblicz wartość wyrażenia 100a + 10b + c dla a = 1 , b = 2 , c = 3

b) Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę dwucyfrową o cyfrze dziesiątek x i cyfrze jedności y .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:26:13+01:00
(dla x=2) x²+1=5
(x = -1) x²+1=2
(x = 100) x²+1=10001
(x = - 5) x²+1=26
(x = 0) x²+1=1
(x = ½) x²+1=1¼

100a + 10b + c dla a = 1 , b = 2 , c = 3
100×1+10×2+3=123
61 4 61