Jaka jest pojemnosc ( w litrach ) naczynia w kształcie graniastosłupa , Którego wysokość ma 20 cm a podstawą jest:

a) Prostokąt o bokach długości 12 cm i 0,8 dm ?

b)Trójkąt o podstawie 2,5 Dm i wysokości 1,6 dm ?

c) Równoległobok o wysokości 8 cm i podstawie 1,5 dm

d) Kwadrat o boku 4,5 cm ?

e) romb o przekątnych 60 mm i 85 mm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T20:24:47+01:00
A) 20cm = 2dm
V=Pp * h 12cm = 2,2dm
Pp = 2,2 * 0,8
Pp = 1,76dm²
V = 1,76 * 2
V = 3,52dm³ = 3,52l

b)
V = Pp * h
Pp = a*h dzielone przez 2
Pp =( 2,5 * 1,6 ):2
Pp = 4 :2 = 2²
V = 2*2
V = 4dm³ = 4l

c)
V = Pp * h
Pp = a * h 8cm = 0,8dm
Pp = 0,8 * 1,5
Pp = 1,2dm²
V = 1,2 * 2
V = 2,4dm³ = 2,4l

d) 4,5cm = 0,45dm
V = Pp * h
Pp = a*a
Pp = 0,45 * 0,45
Pp = 0,2025dm²
V = 0,2025 * 2
V = 0,405dm³ = 0,405l

e)
60mm = 6cm = 0,6dm
85mm = 8,5cm = 0,85dm
V = Pp * h
Pp = (d₁ * d₂) : 2
Pp = (0,6 * 0,85) :2
Pp = 0,51 : 2
Pp = 0,255dm²
V = 0,255 * 2
V = 0,51dm = 0,51l

Jak można proszę o najlepsze:)
1 5 1