Odpowiedzi

2009-04-05T17:55:47+02:00
Wg GUS - produkcja przemysłowa w lutym 2006 r. wzrosła o 10,1 proc. rok do roku, po wzroście o 9,8 proc. rok do roku w styczniu 2006 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniła się.Ministerstwo Finansów poinformowało, że deficyt budżetu po lutym 2006 r. wyniósł 6.695,9 mln zł wobec planowanej na cały rok kwoty deficytu 30.546,7 mln zł . Wydatki państwa wyniosły 38.724,3 mln zł, czyli 17,1 proc. kwoty 225.828,7 mln zł planowanej na 2006 rok.Dochody budżetu państwa wyniosły 32.028,4 mln zł, czyli 16,4 proc. planu wynoszącego 195.282,0 mln zł.Zadłużenie Skarbu Państwa w styczniu wzrosło o 1,7 proc., czyli o 7 mld 308,6mln zł i wyniosło 447 mld 476 mln zł - podał resort finansów. Zadłużenie krajowe wzrosło o 2,9 proc., czyli o 9 mld 6,2 mln zł do 324 mld 484,8 mln zł. Zadłużenie zagraniczne spadło o 1,4 proc., czyli o 1 mld 697,5 mln zł i wyniosło 122 mld 991,2 mln zł.Analitycy banku UBS podnieśli prognozę średniorocznego wzrostu PKB Polski za 2006 ok do 5,0 proc. z 4,5 proc. i do 4,8 proc. z 4,3 proc. za 2007 rok.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym po zmianie wag wzrosły o 0,7 proc. w stosunku do lutego 2005 roku, a w porównaniu ze styczniem 2006 roku ceny nie zmieniły się - podał GUS. GUS skorygował też styczniową inflację po zmianie wag na 0,6 z 0,7 proc. podawanych miesiąc temu.Deficyt handlu zagranicznego po styczniu 2006 r. spadł do 398,7 mln euro z 442,0 mln euro po styczniu 2005 r. - podał GUS. Deficyt handlu zagranicznego wyrażony w dolarach spadł do 476,6 mln USD z 591,7 mln USD po styczniu 2005 r.
Deficyt w obrotach bieżących w styczniu wyniósł 163 mln euro wobec deficytu 410 mln euro w grudniu 2005 roku i 233 mln euro deficytu oczekiwanego - poda Narodowy Bank Polski. W porównaniu z danymi za styczeń 2005 r. saldo rachunku bieżącego poprawiło się o 245 mln euro.
Bezrobocie w lutym br. wyniosło 18 proc., czyli tyle samo, co ws tyczniu br. - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego tego roku wyniosła 2 mln 865,9 tys. osób i była niższa o 800 osób niż przed miesiącem.
W 2005 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyniosły 67,7 mld zł i były o 8,6 proc.wyższe niż przed rokiem - poinformował GUS.
Ministerstwo Finansów szacuje wzrost gospodarczy w 2006 r. na 4,6 proc.
Wzrost gospodarczy w 2006 r. wyniesie 4,6 proc., a niski poziom inflacji w Polsce i wysoki realny poziom stop w UE mógłby być przesłanką do redukcji stóp procentowych
- uważa wiceminister finansów Cezary Mech.
Szybki wzrost PKB w Polsce odbywa się w warunkach niskiej inflacji i przy stosunkowo wysokich realnych stopach procentowych - podkreślił minister Mech w rozmowie z PAP.
Równocześnie resort zakłada, że produkcja w marcu wzrośnie o 11 proc. z 10,1 proc. w lutym.
Korzystny wpływ na wyniki produkcji przemysłowej będzie wciąż miał eksport, a sytuacja w budownictwie powinna z miesiąca na miesiąc przyspieszać, pomimo złych tendencji z początku roku, związanych ze złymi warunkami pogodowymi.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa pomoże polskim firmom
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa chce pomóc polskim firmom w działaniu na niemieckim rynku - powiedział Lars Bosse, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej na konferencji prasowej w Warszawie.
Według polskiej ambasady w Niemczech, w kraju tym działa około 20 tys. polskich firm, a wartość ich inwestycji sięga 500 mln euro.
Większość polskich przedmiotów działających na niemieckim rynku to przedsiębiorstwa małe i średnie - 80 proc.z nich działa w sektorze usług (zwykle są to firmy budowlano-montażowe i wykończeniowe).
Za trzy lata rurociągiem Odessa-Brody popłynie ropa do Polski i krajów UE – stwierdza rząd
Minister gospodarki Piotra Woźniaka, uważa, że za 3 lata rurociągiem Odessa-Brody popłynęła ropa do Polski i krajów UE.
Piotr Woźniak powiedział dziennikarzom, że dla projektu "warto znaleźć jak najlepsze warunki" i trzeba go spokojnie przemyśleć. Minister jest święcie przekonany, że projekt jest na tyle ciekawy, iż wejdzie do niego kapitał prywatny, zarówno polski jak i zagraniczny.
Rurociąg z Odessy do Brodów został oddany do użytku w 2002 r. miał stanowić alternatywne w stosunku dorosyjskiego, źródło dostaw ropy na Ukrainę, do Polski i dalej do krajów UE.Jednak obecnie rurą transportowana jest rosyjska ropa w kierunku odwrotnym do planowanego, czyli do okolic Odessy.
Projekt przedłużeni rurociągu Odessa-Brody do Płocka (i być może dalej do Gdańska) powinno przygotować Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowego Sarmatia - polsko-ukraińska spółka powstała w lipcu 2004 roku.
Jk do tej pory nie ma żadnych efektów jego pracy.
Banki
W Polsce jest 55 banków komercyjnych i prawie 600 banków spółdzielczych - wynika z danych Związku Banków Polskich (ZBP). W 45 bankach komercyjnych większościowymi akcjonariuszami są inwestorzy zagraniczni. Według danych ZBP na koniec września 2005 r., bank z większościowym udziałem inwestora zagranicznego stanowią 69 proc. pod względem sumy bilansowej. Suma bilansowa to łączna wielkość aktywów banku.
Inwestycje
Polski oddział amerykańskiej firmy BECCO zamierza wybudować w Policach (Zachodniopomorskie) zakład produkujący komponenty do biopaliw.
Dzięki inwestycji o wartości 92 mln zł, która ma powstać na terenie zarządzanym przez policki Infrapark, pracę w zakładzie może znaleźć 200 osób.
Motoryzacja
Czerwona panda 1,2 dynamic była siedmiomilionowym samochodem, który zjechał z taśm produkcyjnych Fiata Auto Poland w Tychach.
Od 1972 r. w dawnej Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Tychach (obecnie Fiat Auto Poland) wyprodukowano: 3 mln 318 tys. 674 fiatów 126, 1 mln 212 tys. 600 sztuk fiata seicento /fiat600, 1 mln 164 tys. 389 fiatów cinquecento oraz 602 tys. 539 sztuk fiatów panda.
Akcjonariusze zgodzili się na ulokowanie w zakładzie Fiat-GM Powertrain Polska w Bielsku-Białej nowych inwestycji. Ich wartość zacowana jest na 81 mln euro. Pracę znajdzie docelowo 300 osób. Inwestycje mają związek z planami zwiększenia produkcji silnika dieslowskiego 1.3 SDE Multijet z obecnego poziomu niespełna 700 tys. sztuk rocznie do 740 tys. silników w 2007 roku i 800 tys.sztuk rocznie w 2008 roku.
Transport
Ponad połowa dróg krajowych w Polsce wymaga remontu - podaje raport o stanie dróg w roku 2005 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do natychmiastowego remontu nadaje się 4 tys. 300 km dróg.
Raport na temat polskich dróg ukaże się w odrębnym materiale.
Europejski producent samolotów Airbus i konsorcjum polskich jednostek badawczo-rozwojowych Technology Partners podpiszą wiosną tego roku porozumienie o współpracy w prowadzeniu badań nad technologiami lotniczymi.