2. Podaj nazwę wyrażenia algebraicznego.
a) k+ 1 .............................................
b) 12- c ............................................
c) 2+ a + b .........................................
d) 4b ...............................................
e) c : 3 .............................................
f) a² ................................................
g) 2b - 4 ...........................................
h) 6ab ..............................................
i) a² + b² ...........................................
3. Wypełnij tabelkę
Wyrażenia algebraiczne zapis słowny wyraż. algebraiczn.
3u
b - d
Iloczyn liczb g i h
20 : t
ς

4
Dwukrotność liczby p
Połowa liczby a
suma liczby b i połowy liczby a


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:13:36+01:00
2.
a) suma k i liczby 1
b) różnica liczby 12 i c
c) suma liczb 2 , a i b
d) iloczyn liczby 4 przez b
e) iloraz c przez liczbę 3
f) kwadrat a
g) różnica iloczynu liczby 2 przez b i liczby 4
h) iloczyn iloczynu liczby 6 i a przez b
i) suma kwadratów liczby a i liczby b
3.

3u - iloczyn liczby 3 przez u
b - d - różnica b i d
iloczyn liczb g i h - gh
20:t - iloraz liczby 20 przez t
dwukrotność liczby p - p2
połowa liczby a - a:2
suma liczb b i połowy liczby a - b + a:2
161 4 161
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
A s-4 ?????
dziękuje