1)w geografia ekonomiczna korzysta z dorobku wielu nauk,m.in.geologii,demografii,kartografii,meterologii,statystyki,historii
ekonomi: Napisz z jakich nauk korzysta najczęsciej:
geog. rolnictwa-..................................
geog.przemysłu-.................................
geog.usług-......................................
geog ludnosci i osasdnictwa-....................
geografia komunikacji-..........................
2)W geografii ekonomicznej do prezentacji danych na mapach stosuje się róznego typu metody.Do podanych metod dopisz po 2 tytuły map,które odnalazłeś w atlasie geograficznym.
kartogram-................................................................
kartiogram-...............................................................
3)
Obecnie największy przyrost naturalny występuje w ..............................
Największy przyrost naturalny w Niemczech występował.................. lat temu.
Największy odsetek ludzi w wieku 30-34 lat występuje w...........................
Największa różnica między ilością kobiet i mężczyzn występuje w Niemczech,w wieku.............................................
Najmniej osób w wieku emerytalnym(65 lat i więcej)żyje w ........................
4)
Na podstawie m,apy dotyczącej przyrostu naturalnego na świecie,zamieszczonej w podręczniku,określ regiony o najniższym przyroście naturalnym..............................................................................................................................................................................
5) Korzystając z różnych żródeł informacji.przedstaw czynniki wpływające na niski przyrost naturalny na tych obszarach................................................................................................................................................................................
6) wpisz po dwie krainy geograficzne lub państwa charakteryzujące się małą gęstością zaludnienienia z powodu:
bardzo niskiej średniej rocznej temperatury powietrza...........................
bardzo wysokiej temperatury powietrza.............................................
dużej wysokości n.p.m................................................................
braku dostępu do wody słodkiej.......................................................
występowania zjawiska nocy polarnej...............................................
7) Na podstawie informacji zawartych w podręczniku wykonaj poniższe polecenia.
Określ przyrost ludności miejskiej w Chinach w latach 1950-2003...........................................................................
Wyjaśnij dlaczego przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w przyroście ludności miejskiej w Chinach...............................................................................................................................................................................
8)Wymień krainy geograficzne charakteryzujące się
dużą gęstością zaludnienia.............................................
małą gęstością zaludnienia..............................................
Wymień przyczyny dużej gęstości zaludnienia w Chinach Wschodnich.............................................................................................................................................................................
Z góry dziękuje za rozwiązane zadania;****

1

Odpowiedzi

2009-09-26T11:02:48+02:00
1)
Geog. rolnictwa – statystyka
Geog. przemysłu – geologia
Geog. usług - historia i ekonomia
Geog. ludności i osadnictwa – demografia
Geog. komunikacji - kartografia

2)
Kartogram – pozyskanie drewna, zalesienie i odnowienia
Kartogram – urbanizacja i zatrudnienie, handel zagraniczny

3)
Obecnie największy przyrost naturalny występuje w Peru.
Największy przyrost naturalny w Niemczech występował ok. 40 lat temu.
Największy odsetek ludzi w wieku 30-34 lat występuje w Chinach.
Największa różnica między ilością kobiet i mężczyzn występuje w Niemczech, w wieku 80 lat i wyższym.
Najmniej osób w wieku emerytalnym(65 lat i więcej) żyje w Peru.

4)
Rosja, Niemcy, Włochy, Szwecja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Grecja, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Czechy.

5)
Duża wysokość n.p.m., skrajne warunki klimatyczne.
6)Wpisz po dwie krainy geograficzne lub państwa charakteryzujące się małą gęstością zaludnienia z powodu:
bardzo niskiej średniej rocznej temperatury powietrza: Antarktyda, Grenlandia
bardzo wysokiej temperatury powietrza: Sahara, Nizina Amazonki
dużej wysokości n.p.m.: Himalaje, Tybet
braku dostępu do wody słodkiej: Sahara, Półwysep Arabski
występowania zjawiska nocy polarnej: północne wybrzeże Europy, Azji i Am. Północnej

7)
Określ przyrost ludności miejskiej w Chinach w latach 1950-2003: Liczba ludności Chin rosła powoli do 1975r. Po tym roku wzrosła dynamicznie.

Wyjaśnij dlaczego przemysł odgrywa bardzo dużą rolę w przyroście ludności miejskiej w Chinach: Rozwój przemysłu.

8)
Wymień krainy geograficzne charakteryzujące się
dużą gęstością zaludnienia: Nizina Chińska, dolina Gangesu, Mandżuria, Okręg Północny, półwysep Indyjski
małą gęstością zaludnienia Himalaje, Tybet, Kaukaz, Ałtaj
Wymień przyczyny dużej gęstości zaludnienia w Chinach Wschodnich: Przyczyną dużej gęstości zaludnienia w Chinach Wschodnich jest występowanie urodzajnych gleb, nizinna rzeźba terenu, dostatek wody i ciepły, łagodny klimat.
49 3 49