Odpowiedzi

2010-01-12T21:50:05+01:00
Rewolucja francuska i epoka napoleońska miały ogromny wpływ na losy Europy. Wpłynęły one na kształtowanie się świadomości narodowej wielu ludów i narodów Europy, co dawało swój wyraz w walce przeciwko francuskiej okupacji w epoce napoleońskiej. Armia francuska niosła ze sobą także hasła wolności i równości społecznej oraz zasadą władzy narodu co sprzeciwiało się istniejącemu poglądowi że władcy pochodzą z woli Bożej. Po klęsce Napoleona nie dało się powrócić do starego porządku, gdyż zmiany zaszły już z daleko. Tworzenie się nowoczesnych społeczeństw i nacjonalizmów narodowych było już zbyt daleko posunięte.