1. Wybierz stwierdzenie prawdziwe:
a) koszt alternatywny jest zawsze mierzony w jednostkach pieniężnych
b) możliwości psychofizyczne człowieka nie ograniczają wyborów indywidualnych jednostek
c) zachowania irracjonalne oznaczają, że ludzie działają charytatywnie i nie w pełni zaspokajają swoje potrzeby
d) ludzie zachowujący się racjonalnie dokonują wyborów, w których maksymalizują różnice między korzyściami i kosztami

1

Odpowiedzi

2010-01-13T16:51:21+01:00
D) ludzie zachowujący się racjonalnie dokonują wyborów, w których maksymalizują różnice między korzyściami i kosztami