1 Jedna z przekątnych rombu ma długość równą bokowi tego rombu. Podaj miary kątów tego rombu.

2 punkty należące do pewnego prostokąta spełniają warunki -2≤ x ≤ 3 i 1≤ y ≤4. Podaj współrzędne wierzchołków tego prostokąta.

3 Podstawy trójkąta i równoległoboku maja tę samą długość. Wysokość trójkąta jest równa 10 cm. Jaką długość ma wysokość równoległoboku, jeśli pola obu figur są równe?

4 oblicz pole trapezu równoramiennego o podstawach 5cm i 9cm, w którym kąt przy dłuższej podstawie ma miarę 45stopnia.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T18:15:18+01:00