Zamień korzystając z wzrorów :
a) 20 (stopni C) na Kelwiny i Fahrenheita
b) 80 stopni Fahrenheita na celcjujsze i Kelwiny
c) 500 kel;winów na Celcjusze i Fahrenheity

temp Kelwina tK= 273 + t(stopni celcjusza)
temp. FAhrenheita tC = 5/9(tF - 32)

2

Odpowiedzi

2010-01-12T18:24:07+01:00
20 stopni Celsjusza = 68 Fahrenheita i 293 Kelwina
80 Fahrenheita = 26,(6) Celsjusza i ~ 300 Kelwina
500 Kelwinów = 226,85 Celsjusza i 440,33 Fahrenheita
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T18:26:21+01:00
A)
20 st. C = 20 + 273 = 293 K

20 = 5/9 * (st.F - 32)
20 = 5/9* st.F - 160/9 / + 160/9
20 + 160/9 = 5/9* st.F
340/9 : 5/9 = st.F
st.F = 68

20 st. c = 68 st. F

b)
80 st. F
st. C = 5/9 * (80 st.F - 32)
st. C = 5/9 * 48
st. C = 26,(6)

80 st. F = 26,(6) st. C

26,(6) st. C + 273 = 299,(6) K

80 st. F = 299,(6) K

c)
500 K = 500 - 273 = 227 st. C

227 st. C = 5/9*st.F - 160/9
2203/9 = 5/9 st. F / :5/9
440,6 = st. F

500 K = 440,6 st. F
2 3 2