Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:18:23+01:00
1. piszemy wzór sumaryczny
4N₂O₃ (4 z przodu bo 4 cząsteczki)
więc w czterech cząsteczkach tlenku azotu(III) znajduje się 12 atomów tlenu wynika to z: 4 × 3 = 12

2. Al₂O₃
możemy to spisać z zasady na krzyż - glin trójwartościowy, tlen dwuwartościowy, a z obliczeń to by było tak:
3 × II = 6 (liczba atomów tlenu razy jego wartościowość)
6 : 2 = III ( to co nam wyszło dzielimy przez 2, czyli ilość atomow glinu. tak wychodzi na wartościowość)
33 3 33