Ułamki.!.:/
Proszę jak najszybciej..!
Nie umiem pisać tych ułamków z kreską ułamkową.xd


DZIELENIE.!

1.4:⁶₋₇=

2.10:⁵₋₈=

3.1:¹₋₅=

4.¹⁵₋₁₆:⁹₋₂₈=

5.¹⁵₋₁₆:²⁷₋₃₂=

6.1¹₋₁₅:¹²₋₂₅=

7.2²₋₉:⁸₋₂₁=

8.6:4=

9.⁴₋₅:2=

10.1³₋₅:3=MNOŻENIE.!


1.8 × 4½=

2.3⁵₋₉ × 9

3.15 ×¹⁹₋₂₀=

4.¹⁵₋₁₆ × ⁸₋₂₅=

5.⁴₋₉ ×¹⁵₋₁₆=

6.2¹₋₁₀ × ²⁵₋₂₈=

7.3¹₋₉ × 3³₋₇=

8.⅔ liczby 12 to,

9.⁷₋₁₀ liczby 14,to

10.⁷₋₁₂ liczby 28 to,


obliczenia.!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T20:15:02+01:00
DZIELENIE.!

1. 4:⁶₋₇= 4/1:6/7=4/1*7/6=14/3=4 2/3

2. 10:⁵₋₈= 10/1: 5/8 =5/1*4/5=4

3. 1:¹₋₅= 5

4. ¹⁵₋₁₆:⁹₋₂₈= 15/16*28/9=35/12=2 11/12

5. ¹⁵₋₁₆:²⁷₋₃₂=15/16*32/27=10/9= 1 1/9

6. 1¹₋₁₅:¹²₋₂₅=16/15*25/12=18/9=2

7. 2²₋₉:⁸₋₂₁=20/9*21/8=35/6=5 5/6

8. 6:4= 1.5

9. ⁴₋₅:2=4/5*1/2=2/5

10. 1³₋₅:3=8/5*1/3=8/15

MNOŻENIE.!


1.8 × 4½=8/1*9/2=72/2=36

2.3⁵₋₉ × 9= 32

3.15 ×¹⁹₋₂₀= 57/4=14 1/4

4.¹⁵₋₁₆ × ⁸₋₂₅=3/10

5.⁴₋₉ ×¹⁵₋₁₆=5/9

6.2¹₋₁₀ × ²⁵₋₂₈=21/10*25/28=105/56=1 49/56

7.3¹₋₉ × 3³₋₇=28/9*24/7=32

8.⅔ liczby 12 to,
12* 2/5= 4 4/5

9.⁷₋₁₀ liczby 14,to
14/1*7/10=49/5=9 4/5

10.⁷₋₁₂ liczby 28 to,
7/12*28=49/3=15 2/3
1 5 1