Odpowiedzi

2009-09-26T12:07:22+02:00
Dane:
stężenie początkowe I2=2,94
stężenie początkowe H2=8,1
stężenie równowagowe HI=5,64

I2 + H2 -----> 2HI
stosunek molowy:1:1:2
stężenie przereagowanych I2:x
stężenie przereagowanych H2:x
stężenie równowagowe HI:2x

2x=5,64
x=2,82

Tak więc:
stężenie przereagowanych I2=2,82
stężenie przereagowanych H2=2,82

stężenie równowagowe I2=stęż.początk.I2 - stęż. przereag.I2= 2,94-2,82=0,12
stężenie równowagowe I2=stęż.początk.H2 - stęż. przereag.H2=
8,1-2,82=5,28


[HI]^2 [5,64]^2 31,8096
K= ------------= ------------------= --------------= 50,2
[I2]*[H2] [0,12]*[5,28] 0,6336