Odpowiedzi

2010-01-12T18:50:49+01:00
Gęstość zaludnienia - stosunek liczby ludności do powierzchni danego kraju
gęstość zaludnienia = liczba ludności/powierzchnia
w Polsce 122 osoby/km²

rodzaje aglomeracji:
monocentryczna - z jednym głównym miastem
policentryczna (konurbacja) - z kilkoma ważnymi ośrodkami miejskimi
megalopolis (super miasta) - obszar silnie zurbanizowany
8 3 8