Odpowiedz w kilku zdaniach na każde pytanie. Jest ich trzy:

1. Czy potrafisz opisać świat wartości, na którym budujesz swoje zaufanie, poczucie bezpieczeństwa?

2.Jaki on jest? (nawiązanie do pierwszego pytania)

3. Czym jest twój skarb, na którym opierasz swoją pomyślność?


P.S
Głupie odpowiedzi zgłaszam jako spam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-14T15:13:40+01:00
Wartości jakimi się kieruje pomagają mi budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Najwyższą wartością jest dla mnie wiara, która pomaga mi odnaleźć się w świecie, w którym tak wiele ludzi błądzi. Bóg ukazuje mi to co jest dla mnie najważniejsze. Wiara odbija się na moich relacjach z innymi ludźmi, pokazuje mi, że w każdy człowiek jest wyjątkowy, gdyż został stworzony na chwałę Boża, dlatego próbuje otaczać innych ludzi wielką miłością. Bóg jest w każdej chwili mojego życia, z Nim chce kroczyć przez ta trudna drogę jaka wytyczył mi świat. Wszystko co robię jest na chwałę Boża, dlatego staram się być jak najlepszym i dążyć do doskonałości. Skarb, na którym opieram swoja pomyślność kryję się w Bogu. Każde swoje cierpienie, problemy czy radości zawierzam Jemu. Tylko On wybawi mnie ze wszystkich moich opresji i pomnoży moja radość. Wszystko co mam zawdzięczam Jemu. Chwała Panu!

Ps: wymieszałam punkty.