To trzeba uzupelnic tymi slowkami u gory co sa i przetlumaczyc na jezyk polski
pomocyy!!!of all ,shorter,the longest,the other two,two metres longer:

tekst do przetlumaczenia i uzupelnienia tamtymi wyrazami

The war of the Moustaches

In 2003, Mohammed Rashid, from Turkey, went on a trip round the world.A lot of people wanted to be in photos with him.They paid £3 per picture.Why?? Because of his moustache. It was 1,6 long Christina Aguilera and Kylie Minogue are .............than that!and it was in the Guinness Book of Records.Then in 2004 Kalyan Sain from India showed the world his moustache.It was nearly ............ than Rashid's and it entered the Guinness book of Records-.......moustache in the world.Just one year later, a third man became famous for his moustache. Badamsingh Gurjar Khatana's moustache was longer than.............It was 3,8m-the longest....................!!!

3

Odpowiedzi

2010-01-12T19:11:20+01:00
In 2003, Mohammed Rashid, from Turkey, went on a trip round the world.A lot of people wanted to be in photos with him.They paid £3 per picture.Why?? Because of his moustache. It was 1,6 long Christina Aguilera and Kylie Minogue are ..shorter...than that!and it was in the Guinness Book of Records.Then in 2004 Kalyan Sain from India showed the world his moustache.It was nearly ..two metres longer.. than Rashid's and it entered the Guinness book of Records-..the longest..moustache in the world.Just one year later, a third man became famous for his moustache. Badamsingh Gurjar Khatana's moustache was longer than....the other two...It was 3,8m-the longest.....of all.....!!!

Wojna Wąsów
W 2003 r. Mohammed Rashid z Turcji wyruszył w podróż dookoła świata. Wielu ludzi chciało mieć z nim zdjęcia. Płacili po 3 euro za zdjęcie. Dlaczego? Z powodu jego wąsów. Mierzyły one 1,6 metra - Christina Aguilera i Kylie Minogue są krótsze [niższe] od nich! I dostały się one do Księgi Guinessa. Potem, w 2004r. Kalyan Sain z Indii pokazał światu swe wąsy. Były one prawie o 2 metry dłuższe od tych Rashida i zostały wpisane do Księgi Guinessa jako najdłuższe wąsy świata. Już rok później trzeci człowiek stał się sławny z powodu swoich wąsów. Wąsy Badamsingh Gurjar Khatany były dłuższe od dwóch pozostałych. Miały 3,8metra - najdłuższe ze wszystkich!

- Inferno

2 5 2
2010-01-12T19:14:25+01:00
In 2003, Mohammed Rashid, from Turkey, went on a trip round the world.A lot of people wanted to be in photos with him.They paid £3 per picture.Why?? Because of his moustache. It was 1,6 long Christina Aguilera and Kylie Minogue are shorter than that!and it was in the Guinness Book of Records.Then in 2004 Kalyan Sain from India showed the world his moustache.It was nearly two metres longer than Rashid's and it entered the Guinness book of Records- the longest moustache in the world.Just one year later, a third man became famous for his moustache. Badamsingh Gurjar Khatana's moustache was longer than the other two It was 3,8m-the longest of all!!!
Tłumaczenie :
Tytuł: Wojną wąsów
W 2003 roku , Mohammed Rashid, z Turcji pojechał na wycieczkę dookoła świata. Wiele osób chciało być z nim na zdjęciu. Płacili mu 3 Funty Angielskie za zdjęcie. Dlaczego???
Z powodu jego wąsów. Miały długość 1,6 m długości.
Christina Aguilera i Kylie Minogue były niższe niż jego wąsy.
Znalazły się w księdze rekordów Guinnesa. Następnie w roku 2004 Kalyan Sain z Indii pokazał światu swoje wąsy. Były prawie dwa metry dłuższe niż Rashida i weszły do Księgi Rekordów Guinnesa- najdłuższe wąsy na świecie. Dokładnie jeden rok później trzeci mężczyzna zasłynął ze swoich wąsów.
Badamsingh Gurjar Khatana i jego wąsy były dłuższe niż ich wąsy. Miały 3,8 metra długości- najdłuższe wąsy!!!
2010-01-12T19:15:07+01:00