Tlenek pewnego pięciowartościowego pierwiastka reaguje z wodą, tworząc kwas; w którym wartościowość reszty kwasowej wynosi 1 ,a masa cząsteczkowa 84,5 u. Cząsteczka tego kwasu składa sie z pięciu atomów. podaj wzór sumaryczny tlenka i ułóż równanie reakcji tego tlenka z wodą .

1

Odpowiedzi

2011-09-12T09:37:03+02:00

Wzór sumaryczny tlenku : Cl₂O₅ i jest to tlenek chloru (V)

 

Reakcja :

Cl₂O₅ + H₂O ⇒ 2 HClO₃

 

W wyniku reakcji tlenku chloru (V) z wodą powstaje kwas cholowy (V), którego wartościowość reszty kwasowej (ClO₃) wynosi 1.

Cząsteczka kwasu chlorowego (V) składa się z 5 atomów : 1 atomu wodoru (H), 1 atomu chloru (Cl) i 3 atomów tlenu (O).

Masa cząsteczkowa HClO₃= 1u + 35,5u + 3*16u = 84,5u