Dość sporo pkt. za łatwe zadanie :)
Zadanie 1:
Suma dwóch liczb wynosi 30, a różnica kwadratów tych liczb równa sie 120. Znajdź te liczby:)

Zadanie 2:
Suma długości boków AC i BC trójkąta ABC wynosi 20cm. Miary kątów A i B są równe odpowiednio 30⁰ i 45°. Oblicz długości boków AC i BC.

1

Odpowiedzi

2010-01-14T20:32:24+01:00
Zad1.
a+b=30
a² - b² =120

a=30 - b

(30-b)² + b² = 120

900 + 60b + b² -b² =120

60b=120-900
60b=-780
b=13

a=17

Drugie zadanie w załączniku, tylko nie wiem czy dobrze, bo jakieś dziwne wyniki, ale na pewno tak to się liczy.