Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-08-27T10:44:24+02:00

- wykorzystanie cudzych informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

 

- nabycie jakihś informacji od osoby nieuprawnionej do tego

 

- rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy

 

- utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku