A) Oblicz na jakiej wysokości bęszie widoczne słońce w Miastku (17°E, 54°N) w momencie górowania w dniu przesilenia letniego. Po której stronie niebba słońce będzie widoczne w momencie górowania?

B) Oblicz szerokość geograficzną miejsc, w których słońce będzie widoczne w momencie górowania w dniu przesilenia letniego na tej samej wysokości co w Miastku, ale po przeciwnej stronie nieba.

1

Odpowiedzi

2010-01-12T19:09:51+01:00
Miastko (17°E, 54°N)
22 czerwca
φ = 54°
h - wysokość
h = (90° - 54°) +23°27' = 36° + 23°27'= 59°27
Słońce będzie widoczne po południowej stronie nieba :-)22 czerwca
φ - szerokość geograficzna
φ = (90- 59°27) - 23°27" = 30°33" - 23°27"=7°06"