Mogłabym prosić o przetłumaczenie:)

Nazywam sie.... Jestem 19-letnia studentką dziennikarstwa. Zainteresowała mnie praca u Pana w wydawnictwie , ponieważ pracowałam juz przy redagowaniu szkolnej gazetki, oraz studiuje dziennikarstwo. Myślę, ze jestem odpowiednią osoba na to stanowisko, ponieważ jestem sumienna, pracowita, i bardzo ambitna. Lubię pracę z ludźmi. Pracując w szkolnej
gazetce pisałam artykuły na temat nowinek szkolnych. Prace u Pana w wydawnictwie mogę rozpocząć od 25 lipca. Chciałabym wiedzieć jakie bedzie moje wynagrodzenie. Zależy mi a szybkiej odpowiedzi poniewaz musze znalesc zakwaterowanie.

bardzo pilne , potrzebuje na jutro , z gory dziekuje:)

2

Odpowiedzi

2010-01-12T19:05:29+01:00
My name is .... I am a 19-year-old journalism student. Interested in me working at the publishing house of the Lord, because it already worked in drafting the school newspaper and studied journalism. I think that I am the appropriate person for this position because I am conscientious, hardworking, and very ambitious. I like working with people. Working in the school newspaper I was writing articles about the novelties of the school. The work of the Lord in the publication can begin from 25 July. I would like to know what will my salary. I care about a quick answer because I need Find an accommodation.
1 4 1
2010-01-12T22:53:23+01:00
My name is XYZ I'm 19-year-old journalism student. A work interested me at you at the publishing company, since I worked already at editing the school news-sheet, as well as a journalism is studying. I think, around I'm right person to this position, because I'm conscientious, hardworking, and very ambitious. I like the work with people. Working in the school newspaper I was writing articles about the novelties of the school. At you at the publishing company I can begin works from July 25. I'd like to know what my remuneration will be. I care about a quick answer because I've to find accommodation.

@Up
Osoba wyżej używała google translate.