Pomóżcie! Muszę napisać na jutro krótką notatkę. ' Wymień obowiązki obywatela polski. Wyjaśnij w jaki sposób powinno się je wypełniać . Które z nich dotyczą siebie już dziś , a które zaczną po uzyskaniu przez Ciebie pełnoletności '
prosze Was odpiszcie ! uratujecie mi życie ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:25:04+01:00
Obowiązki obywatela wynikają z Konstytucji RP – rozdział II, Art. 82. – 86
o Obowiązkiem każdego obywatela jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
o Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej
o Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny- udział w służbie wojskowej lub służbie zastępczej.
o Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie – płacenie podatków
o Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
Każdego dnia spełniamy obowiązki obywatelskie, nie zależnie od wieku, gdyż każdego dnia przestrzegamy prawa powszechnie obowiązującego w kraju.
Obowiązkiem tylko osób pełnoletnich jest ponoszenie ciężarów i świadczeń publicznych takich jak np. opłacanie składek emerytalnych, społecznych, płacenie podatków.
2 5 2