1.- 2 promila objętości 8 litrów - ile to cm sześciennych?
-20 g -ile to promili masy 5 kg ?
-6 arów to 15 promili powierzchni pewnego pola. Ile to hektarów ma to pole ?
.......................................................................
2.liczba ludności Indii w ciągu trzech dekad :
1971 -1981 -25%
1981-1991-24%
1991-2001-21%
a)W 1991 roku w Indiach mieszkało 850 mln ludzi . Oblicz liczbę mieszkańców Indii w 2001 r.oraz w 1981 r. Wyniki zaokrąglij do setek tysięcy.
b) O ile procent wzrosła liczba mieszkańców Indii w latach 1971-1991 ?
..........................................................................
3. średnie zasolenie mórz :
-M.Bałtyckie-7 promili, M.śródziemne-4% , M.czerwone .
a)ile soli znajduje się w 1,2 kg wody Morza śródziemnego ?
b)oblicz, jakie stężenie soli ma mieszanina 3 kg z Basłtyku i 2kg wody z Morza czerwonego ?
c)ile wody trzeba dodać do 1 kg wody z Morza czerwonego,aby otrzymać wodę o stężeniu soli takim jak w Morzu śródziemnym?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-09-26T12:12:40+02:00
1.
8l=8dm³=8×dm×dm×dm=8×10cm×10cm×10cm=8000cm³
2%₀=0,002
0,002×8000cm³=16cm³
........................................................................
5kg=5×1000g=5000g
20g/5000g×1000%₀=4%₀
........................................................................
6a=6×100ha=600ha

x-1000%₀
600ha - 15%₀

x=600ha×1000%₀/15%₀=600 000ha/15=40 000ha
........................................................................
........................................................................
2.
a)
100%+25%=125%

100%-850mln
125%-x

x=125%×850/100%=5×850/4=1062,5mln≈1 062 500 000[1981r]
..............................................................................
100%+24%=124%

100%-1062,5mln
124%-x

x=124%×1062,5/100%=1317,5mln≈1 317 500 000[1991r]
..............................................................................
100%+21%=121%

100%-1371,5mln
121%-x

x=121%×1271,5/100%=1538,515mln≈1 538 500 000[2001r]
...........................................................................
............................................................................
b)
1317,5-1062,5=255mln

100%-1317,5
x-255

x=100%×255/1317,5=255 000/13175=19,3548387096%≈19%
.............................................................................


22 2 22