Odpowiedzi

2010-01-12T19:11:03+01:00
A)chlorek glinu
AlCl₃
- Cl
Al - Cl
- Cl
(te kreseczki są do glinu)

b) siarczek sodu
Na₂S

Na -
Na - s

c) siarczan(VI) sodu
Na₂SO₄

Na - O - S =O
Na - O - =O (ta kreseczka jest do siarki)

d) azotan (V) litu
LiNO₃

Li - O - N = 0
= 0 (ta kreseczka jest do azotu)