Ułóż równania dysocjacji jonowej następujących substancji:
KCL,Na₂S,CaBr₂,MgS,FeBr₃,SnCl₄,Fe₂S₃,KNO₃,Na₂CO₃,Na₃PO₄,ZnSO₄,Al₂(SO)₄,PB(SO₄)₂,CaCo₃,Mg₃(PO₄)₂,FePO₄,Sn(SO₄)₂,Cr₂(SO₄)₃,(NH₄)₂CO₃

1

Odpowiedzi

2010-01-12T19:18:22+01:00
KCL -> K+ + Cl-
Na₂S -> 2Na+ + S2-
CaBr₂ -> Ca2+ + 2 Br-
MgS -> Mg2+ + S2-
FeBr₃ -> Fe3+ + 3Br-
SnCl₄ -> Sn4+ + 4Cl-
Fe₂S₃ -> 2Fe3+ + 3S2+
KNO₃ -> K+ + NO₃-
Na₂CO₃ -> 2Na+ + CO₃2-
Na₃PO₄ -> 3Na+ + PO₄3-
ZnSO₄ -> Zn2+ + SO₄2-
Al₂(SO₄)₃ -> 2Al3+ + 3SO₄2-
PB(SO₄)₂ -> Pb4+ + 2SO₄2-
CaCo₃ -> Ca2+ + CO₃2-
Mg₃(PO₄)₂ -> 3Mg2+ + 2PO₄3-
FePO₄ -> Fe3+ + PO₄3-
Sn(SO₄)₂ -> Sn4+ + 2SO₄2-
Cr₂(SO₄)₃ -> 2Cr3+ + 3SO₄2-
(NH₄)₂CO₃ -> 2NH₄+ + CO₃2-
11 4 11