1. suma 40 % pierwszej liczby i 20% drugiej liczby wynosi 220. Różnica 3/5 pierwszej liczby i 0,3 drugiej liczby wynosi 150. Jakie to liczby?

2. Statek przepłynął pierwszego dnia 24 km, płynąc 1 godzinę z prądem rzeki i 1 godz. 30 min. pod prąd, a drugiego dnia przepłynął 12 km, płynąc 20 min. z prądem i 1 godz. pod prąd. Oblicz średnią prędkość statku na wodzie oraz prędkość rzeki.

3. Jubiler ma w swej pracowni dwa rodzaje stopów złota. Jeśli stopi 6 g stopu pierwszego rodzaju z 4 g stopu drugiego rodzaju, to otrzyma stop próby 0,876. Gdy zaś stopi 10 g stopu pierwszego rodzaju z 5 g stopu drugiego rodzaju, to otrzyma stop próby 0, 890. Jaka jest próba kazdego rodzaju stopu?

1

Odpowiedzi

2010-01-12T19:38:11+01:00
1. x-I liczba
y- II liczba
40%x+20%y=220 /x100
0,6x-0,3y=150 /x10

40x+20y=22000 / x3
*6x-3y=1500 / x 20

120x+60y=66000
120x-60y=30000
________________
240x=96000 / :240
x=400
2400-3y=1500
900=3y
y=300

x=400
y=300