Proszę o pomoc

zad1)Pole kwadratu wynosi 36 cm kwadratowych.Poblicz obwód tego kwadratu. obliczenia

2)Boki równoległoboku mają długość 8cm i 6cm,a wysokość opuszczona na krótszy bok ma długość 4 cm.Oblicz pole równoległoboku i długość drugiej wysokości.

3) Krótsze ramię trapezu prostokątnego ma długość 4,8 cm.Dolna odstawa tego trapezu ma długość 8,5 cm,a górna podstawa jest o 5 cm krótsza.Oblicz pole tego trapezu

4)Pan maciej jest właścicielem działki rekreacyjnej o powierzchni 8,8 ara.Działka pana Jakuba ma kształt prostokąta o wymiarach 25m x 35 m.Który z panów ma większą działkę?

5)Pole rombu jest równe 10 cm kwadratowych,a jedna z jego przekątnych ma długość 10 cm.Jaką długość ma druga przekątna?

6) Pole równoległoboku jest równe 7,5 cm kwadratowego.Jeden z boków tego równoległoboku ma długość1,5 m.Oblicz długość wysokości opuszczonej na ten bok


proszę o obliczenia kto zrobi do dziś będę wdzięczny

3

Odpowiedzi

2010-01-12T19:38:59+01:00
1)Dane:
Pole kwadratu: 36 cm kwadratowych
Szukane:obwód

Pole kwadratu= a * a
więć

36cm/2= 16cm
Boki kwadratu mają po 16 cm.
Obw. a*4
Obw. 16 cm*4=64cm
i odp.
Obwód tego kwadrau ma 64 cm.

2 3 2
2010-01-12T20:29:03+01:00
Zad1)Pole kwadratu wynosi 36 cm kwadratowych.Poblicz obwód tego kwadratu. obliczenia

P=36cm
P=a kwadrat ob.4a=4*6=24cm
36= a2
V_36=a
6=a

5)Pole rombu jest równe 10 cm kwadratowych,a jedna z jego przekątnych ma długość 10 cm.Jaką długość ma druga przekątna?

p=10cm2 P=a*h P=1d*2D/2
1d=10cm 10=10*2d/2
2d=? 20=10d
2=d

2 przekatna miala dl 2 cm.

2 1 2
2010-01-12T21:21:27+01:00
Zad 1
pole kwadratu to 36cm² więc ze wzoru P=a² dowiadujemy się, że a=6cm (pierwiastek z 36) obwód to Ob=4a więc 24cm

zad 2
pole równoległoboku to P=a*h
h=4cm
a=6cm (bo "wysokość opuszczona na krótszy bok" )
więc P=6*4 P=24cm²

zad 4
1 ar=100m² więc 8,8a to 880m²
25*35=875m²
Odp: Większą działkę ma Pan Maciej

zad 5
wzór na pole rombu P=d₁*d₂/2 (d₁*d₂ dzielone przez 2)
więc:
10cm²=10cm*x/2 /*2 (mnozymy wszystko razy 2)
20cm²=10cm*x //10cm (dzielimy przez 10cm)
x=2cm
druga przekątna ma długość 2 cm

zad 6
6) Pole równoległoboku jest równe 7,5 cm kwadratowego.Jeden z boków tego równoległoboku ma długość1,5 Cm.Oblicz długość wysokości opuszczonej na ten bok

jeżeli tam jest 1,5 cm (a tak raczej powinno być) to:
wzór na pole równoległoboku
P=a*h
7,5=1,5*h //1,5
h=5cm
5 4 5