WAŻNE POCZEBYJE NA DZIŚ !!
mam zadane zadanie z matematyki z plusem kl 2 gim nowa wersja na stronie 96 zad 4.

a)3x + 2y równa się 13
2x +y równa się 11

b)5x+3y równa się 0
-x-2y równa się 7

c ) 3u+2v równa się 2
5u+4v równa się 6

d)3s+5t równa się -6
1,5-2t równa się -3

e )5 równa się 3x-y
5x-2y równa się 7

f )x-3y równa się 5
y+ 3x równa się -5

i jeżeli ktoś ma zad 5 ,2,6 strona 96

1

Odpowiedzi

2010-01-12T19:37:30+01:00
A) 3x+2y=13
2x+y=11

2y=13-3x /:2
y=11-2x

2(11-2x)=13-3x
22-4x=13-3x

-4x+3x=13-22
-x=-9
x=9
y=11-2*9

x=9
y=-7

b)5x+3y=0/*2
-x-2y-7/*3

10x+6y=0
-3x-6y=21
7x=21
x=3

-3-2y=7
-2y=7+3
y=-5

c)3u+2v=2/*4
5u+4v=6/*(-2)

12u+8v=8
-10u - 8v=-12

2u=-4
u=-2

3*(-2) +2v=2
2v=8
v=4

d) 3s+5t=-6
1.5 - 2t=-3

-2t=-3-1.5
-2t=-4.5
t=9/4

3s+5*9/4 = -6
3s=-6-45/4
3s=-69/4
s=-23/4

e) 5=3x-y /*(-2)
7=5x-2y

-10=-6x+2y
7=5x-2y

-3=-x
x=3

5=3*3-y
-4=-y
y=4

f) x-3y=5/*(-3)
3x +y=-5

-3x+9y=-15
3x+y=-5

10y=-20
y=-2

x-3*(-2)=5
x+6=5
x=-1
2 5 2