Odpowiedzi

2011-09-12T09:57:28+02:00

Dane :

C% (stężenie procentowe)- 30%

ms (masa substancji) = 90g

 

Obliczam masę roztworu: 

 

C%= ms *100% : mr      /*mr

C% *mr  = ms *100%    /:C%

mr= C% *ms * 100% : C% = 90g *100% : 30% = 300g roztworu

 

W celu uzyskania 90g substancji należy odparować do sucha 300g 30%-owego roztworu .

2011-09-12T10:02:19+02:00

Cp= \frac{m_{s}}{m_{r}}*100\% \\ m_{r}= \frac{m_{s}*100\%}{Cp} \\ m_{r}= \frac{90g*100\%}{30\%} \\ m_{r}=300g

 

Odp. Należy odparować 300g roztworu.