Potrzebuje słowa w wykropkowane miejsca...o Księstwie Warszawskim....

1. Wymień trzy jednostki administracyjene, które powstały po likwidacji Księstwa Warszawskiego.

2. Ustrój Królestwa Polskiego stworzony na podstawie konstytucji nazywamy.......... .

Król mógł zwoływać i rozwiązywać sejm, składający się z........... i z...........

1

Odpowiedzi

2010-01-12T19:51:48+01:00