Odpowiedzi

2010-01-12T19:29:28+01:00
Fermentacja to inaczej oddychanie beztlenowe. Przeprowadzają ją m.in. niektóre bakterie.
3 4 3
2010-01-12T19:30:16+01:00
Inaczej oddychanie beztlenowe. Są różne rodzaje fermentacji m. in. fermentacja mlekowa (glukoza -> kwas mlekowy + energia), fermentacja alkoholowa (glukoza -> alkohol etylowy + dwutlenek węgla + energia).
Niektóre procesy produkcji związków organicznych z wykorzystaniem mikroorganizmów określane są nazwa fermentacja pomimo zachodzenia w warunkach tlenowych. Przykładem jest fermentacja octowa przebiegająca z dostępem tlenu.
1 4 1
2010-01-12T19:48:00+01:00
FERMENTACJA- jest to oddychanie beztlenowe. Reakcja beztlenowego rozkładu (utleniania) cukrów zachodząca w cytoplazmie komórki. Cukier jest cząsteczką, która dostarcza elektron innym związkom organicznym lub nieorganicznym (nigdy nie dostarcza tlenowi). Dostarcza znacznie mniej energii niż oddychanie tlenowe. Zachodzi zarówno u bakterii jak i u grzybów, tkankach roślinnych i zwierzęcych. Są różne rodzaje fermentacji: alkoholowa, mlekowa, octowa itd. określa się je w zależności od przebiegu jej końcowego etapu, związanego z redukcją pirogronianu (kwas- związek chemiczny) oraz nazwy ostatecznego produktu. Do redukcji służy w fermentacji wodór pochodzący z wcześniejszego etapu oddychania (glikolizy).

mam nadzieję, że pomogłam ;)
1 5 1