1) 3b+20-5b-5
2) 20z+y-5x+5z+2
3) 15d+2-8d-4
4) 13f-15+2f+8
5) a+2b+c-1
6)7x+8y-2+4y-1
7) 15z+4k+15b-10k
8) 8k+3n-5-n+k
9) 3x-5+2y+3z
10) 28x-14y+15-13x+2
11) 3b+20-5b-5
12) 20z+y-5x+5z+2
13) 15d+2-8d-4
14) 13f-15+2f+8
15) a+2b+c-1
16)7x+8y-2+4y-1
17) 15z+4k+15b-10k
18) 8k+3n-5-n+k
19) 3x-5+2y+3z
20) 28x-14y+15-13x+2

3

Odpowiedzi

2010-01-12T19:40:46+01:00
1) 3b+20-5b-5=-2b+15
2) 20z+y-5x+5z+2=25z+y-x+2
3) 15d+2-8d-4=7d-2
4) 13f-15+2f+8=15f-7
5) a+2b+c-1= -''-
6)7x+8y-2+4y-1=7x+12y-3
7) 15z+4k+15b-10k=15z-6k+15b
8) 8k+3n-5-n+k=9k+2n-5
9) 3x-5+2y+3z
10) 28x-14y+15-13x+2=15x-14y+17
11) 3b+20-5b-5=-2b+15
12) 20z+y-5x+5z+2=25z+y-5x+2
13) 15d+2-8d-4=7d-2
14) 13f-15+2f+8=15f-7
15) a+2b+c-1
16)7x+8y-2+4y-1=7x+12y-3
17) 15z+4k+15b-10k=15z-6k+15b
18) 8k+3n-5-n+k=9k+2n-5
19) 3x-5+2y+3z
20) 28x-14y+15-13x+2=15x-14y+17 z nie rozwązanymi przykładami nie da sie nic zrobic xd
2010-01-12T19:42:44+01:00
1) 3b+20-5b-5 = 15 - 2b
2) 20z+y-5x+5z+2 = 25z + y + 2 - 5x
3) 15d+2-8d-4 = 7d - 2
4) 13f-15+2f+8 = 15f - 7
5) a+2b+c-1 = a + 2b + c - 1
6)7x+8y-2+4y-1 = 7x - 3 + 12y
7) 15z+4k+15b-10k = 15z - 6k + 15b
8) 8k+3n-5-n+k = 9k+2n-5
9) 3x-5+2y+3z = 3x-5+3z+2y
10) 28x-14y+15-13x+2 = 15x + 17 - 14y
reszta to to samo
2010-01-12T19:44:50+01:00
1) -2b +15
2) -5x + y + 15z +2
3) 7d -2
4) 15f-7
5) a +2b+c-1
6) 7x+12y-3
7) 15b-6k+15z
8) 2n+9k-5
9) 3x+2y+3z-5
10) 15x-14y+17
11) -2b+15
12) -5x+y+25z+2
13) 7d-2
14) 15f-7
15) to samo jest w 5 punkcie
16) 7x+12y-3
17) 15b-6k+15z
18) 9k+2n-5
19) 3x+2y+3z-5
20) to samo jest w 10 punkcie