A) Jaką długość powinien mieć bok kwadratu, aby pole tego kwadratu było równe polu prostokąta o wymiarach 3cm * 4cm? wynik podaj z dokładnością do 1 mm.
b) Jaką długość ma krawędź sześcianu, którego objętość jest równa objętości prostopadłościanu o wymiarach 2cm * 4cm * 5cm? wynik podaj z dokładnością do 1 mm.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:46:55+01:00
1)prostokat
a=3cm
b=4cm
P=a*b
P=3*4
P=12 cm kwadratowych
Kwatrat
P= 12 cm kwadratowych
P= a do 2 potęgi
12 cm kwadratowych= a do 2 potęgi
pierwiastek z 12=3,4641...
a~3,5 cm
odp. bok kwadratu powinien miec 3,5 cm
11 2 11
2010-01-12T19:49:32+01:00
Obliczamy pole prostokąta
1.P = 3cm × 4cm
P = 12cm²

pole kwadratu oblicza się ze wzoru
P = a² (zakładając oznaczenie, że bok kwadratu to a), podstawiamy to co mamy
a² = 12cm²
a = √12 cm
a ≈ 3,5 cm

2. Obliczmy objętość prostopadłościanu
V = 2cm × 3cm × 4cm
V = 24cm³

objętość sześcianu oblicza się ze wzoru
V = a³ (zakładając oznaczenie, że bok sześcianu to a),
podstawiamy to co mamy

a³ = 24cm³
a = √24 cm (pierwiastek trzeciego stopnia z 24)
a≈ 2,9
9 5 9
2010-01-12T19:51:24+01:00
A)
obliczamy pole prostokąta
P=a*b
P=3*4
P=12 cm kwadratowych
Ponieważ pole kwadratu ma być równe polu tego prostokąta,
to pierwiastek z 12=3,464 cm
Bok kwadratu wynosi 3,464 cm

b)
Obliczamy objętość prostopadłościanu
V= 2*4*5
V= 40 cm sześciennych
Krawędzie sześcianu są wszystkie takiej samej długośći
Należy obliczyć trzeci pierwiastek z liczby 40, który wynosi 3,420
8 4 8