Odpowiedzi

2010-01-12T22:39:04+01:00
Całokształt czynników, o które dany gatunek konkuruje (konkurencja biologiczna) z innymi gatunkami w obrębie biocenozy tj. światło, miejsce, pokarm itp. Nisza ekologiczna określa pozycję danego gatunku w biocenozie.Nisze ekologiczne:

* sąsiadujące,
* zachodzące na siebie,
* rozdzielne.
Rodzaje nisz ekologicznych:

* przestrzenna (siedlisko, występowanie danego organizmu),
* troficzna (pokarm, zaspokajanie potrzeb),
* fizjologicznie-przystosowawcza (czynności, oddziaływania).
5 1 5