Odpowiedzi

2010-01-12T19:48:26+01:00
Nisze ekologiczne:

* sąsiadujące,
* zachodzące na siebie,
* rozdzielne.
Rodzaje nisz ekologicznych:

* przestrzenna (siedlisko, występowanie danego organizmu),
* troficzna (pokarm, zaspokajanie potrzeb),
* fizjologicznie-przystosowawcza (czynności, oddziaływania).