A) Do 14 kg wody wapiennej wsypano 2 kg cukru. Wyraź w procentach stężenie otrzymanego roztworu.
b) Ile cukru znajduje się w 30 dag roztworu 9-procentowego?
c) Jaka jest masa 15-procentowego roztworu , w którym rozpuszczono 20 g cukru?
Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym ( zapisz je ), wyniki podaj
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


DAM NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T10:42:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Cp - stężenie procentowe
ms - masa substancji rozpuszczonej
mr - masa roztworu
mw - masa wody
Cp = ms / mr * 100%

a)
ms = 2kg
mw = 14kg
mr = 2+14 = 16kg
Cp = ms / mr * 100%
Cp = 2 / ( 2 + 14 ) * 100%
Cp = 2 / 16 * 100%
Cp = 12,5%

Odp. Stężenie procentowe tego roztworu wynosi 12,5%.

b)
Cp = 9%
mr = 30dag
ms = ?
Cp = ms / mr * 100% | / 100% * mr
9% / 100% * 30 = ms
ms = 27 / 10
ms = 2,7 dag

Odp. W 30 dag roztworu 9-procentowego znajduje się 2,7 dag cukru.

c)
ms = 20g
Cp = 15%
mr = ?
Cp = ms / mr * 100% | * mr / Cp
mr = ms / Cp * 100%
mr = 20 / 15% * 100%
mr = 133,(3) g

Odp. Masa 15-procentowego roztworu w którym rozpuszczono 20g cukru wynosi 133,(3) g.