Prosze o streszczenie niedzielnej ewangelii Łk 3, 15-16.21-22

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: »Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem«. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: »Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie«.


daje najj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-15T03:12:37+01:00
W czasie gdy Jan Chrzciciel chrzcił ludzi i pouczał ich o nadejściu zbawiciela, nad rzekę Jordan przybył również Jezus. Przyjął On chrzest z rąk Jana, a gdy to się stało z nieba odezwał się głos Boga, który mówił, że Jezus jest Jego Synem.