Proszę o przetłumaczenie:

You aren't a very good friend and times you can be quite mean.You aren't very sympatheic when there's a problem.

You are a good friend most of the time but when if comes to a crisis you are not always reliable.You can be a bit bossy and you don't like to make trouble for yourself.

You are sensitive,loyal and ganerous.You help people when they are in trouble.You're a good friend to have.
BŁAGAM NA 13 01 2010:)

3

Odpowiedzi

2010-01-12T19:53:57+01:00
Nie jesteś dobrym przyjacielem i godziny można być dość mean.You nie są bardzo sympatheic, gdy pojawia się problem.

Jesteś dobrym przyjacielem przez większość czasu, ale kiedy, jeśli chodzi o kryzys nie zawsze są reliable.You może być nieco apodyktyczny i nie chcą, aby problem się sam.

Jesteś wrażliwy, wierny i ganerous.You pomóc ludziom gdy są one trouble.You jesteś dobrze mieć przyjaciela.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:56:56+01:00
Nie jesteś dobrym przyjacielem i przez godziny możesz być przeciętny.Ty nie jesteś bardzo (sympatheic-nie wiem), gdy pojawia się problem.

Jesteś dobrym przyjacielem przez większość czasu, ale kiedy chodzi o kryzys nie zawsze jesteś solidny.Ty może być nieco apodyktyczny i nie chcesz rozwiązywać problemu sam.

Jesteś wrażliwy, wierny i bezpieczny.Ty pomagasz ludziom w zmartwieniach.Ty jesteś dobrym przyjacielem.
2010-01-13T01:29:18+01:00
Nie jesteś bardzo dobrym przyjacielem i czasami możesz być całkiem znaczyć.Jesteś nie bardzo sympatheic kiedy jest problem.

Jesteś dobrym przyjacielem większość czasu ale kiedy, jeżeli przychodzi do kryzysu nie jesteś zawsze godny zaufania.Możesz być bossy kawałka i nie lubisz zrobić problem dla siebie.

Jesteś wrażliwy, lojalny i ganerous.Pomagasz ludziom, kiedy oni mają kłopoty.Jesteś dobrym przyjacielem, by mieć.