Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T19:55:52+01:00
Aby obliczyć bok korzystamy ze wzoru
d = a√2
a√2 = 4,6 /:√2
a = 2,3√2

P=(2,3√2)²
P = 10,58

a.200 m kwadratowych = 2a
b.555 m kwadratowych = 0,0555ha
c.5a = 5000000cm kwadratowych
d.0,012 km kwadratowych =1,2ha
4 2 4
2010-01-12T19:59:23+01:00
D = a√2
a√2 = 4,6 /:√2
a = 2,3√2

P=(2,3√2)² = 10,58

200 m² = 2a
555 m² = 0,0555ha
5a = 5000000cm²
0,012 km² = 1,2ha
4 3 4
2010-01-12T20:03:39+01:00
Zad1
P=d₁*d₂/2
d=4,6
P=4,6*4,6/2
P=10,58

a)2 a
b)0,0555
c)50000 cm
d)1,2
6 3 6