Odpowiedzi

2009-09-26T13:54:25+02:00
Unia Lubelska (Unia realna)
Polska i Litwa miały istnieć jako dwa odrębne państwa, ale na zasadzie równości stron.
Szlachta polska i litewska mogła osiedlać się swobodnie na terenie całego państwa i nabywać dobra.
Przyczyny:
-Litwa nie była w stanie samodzielnie bronić się przed zagrożeniem ze wschodu
-litewska szlachta chciała mieć tyle samo przywilejów co polska szlachta
- Zygmunt August stracił nadzieję na potomka i przystała na zastąpienie dotychczasowej unii personalnej unią realną
- ustroje obu państw było do siebie bardzo zbliżone
Rezultaty:
Oddzielne zostały: administracja, urzędy, prawa, wojsko, skarb, sądownictwo
Wspólne były: sejm i senat, władca, polityka zagraniczna, prowadzenie wojen
- do Korony przyłączono południowe województwa Wielkiego Księstwa