Prosze o podzielenie tych grup bezkregowcow jeszcze na mniejsze. Prosze aby zrobil to ktos kto zna sie na rzeczy :). Prosze o przejzystosc odpowiedzi!!
GABKI
PARZYDELKOWCE
PLAZINCE
NICIENIE
PIERSCIENICE
MIECZAKI
LILIOWCE
SZKARLUPNIE
Z goru thx :P!!

2

Odpowiedzi

2010-01-13T13:20:39+01:00
--WAPIENIE,DO MYCIA,SZKLAN
--STUŁBIOPŁAWY,KRĄŻKOPŁAWY,KORALOWCE
--PRZYWRY,SKRZELOWCE,TASIEMCE,WIRKI
--GLISTY,WŁOSIEŃ
--SKĄPOSZCZETY,WIEKOSZCZETY,PIJAWKI
--ŚLIMAKI,MAŁŻE,GŁOWONOGI
--WAPIENIE KRYNOIDOWE
--JEŻOWCE,ROZGWIAZDY,WĘŻOWIDŁA,LILIOWCE,STRZYKWY

Kolejność dopasowana do twojej.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-13T13:23:31+01:00
Typ: Gąbki
gromada: Gąbki wapienne
gromada: Gąbki pospolite
gromada: +Archeocjaty
typ: Parzydełkowce
gromada: Stułbiopławy
gromada: Krążkopławy
gromada: Kostkomeduzy
gromada: Koralowce
typ: Płazińce
gromada: Wirki
gromada: Skrzelowce
gromada: Przywry wnętrzniaki
gromada: Tasiemce
typ: Nicienie
Systematyka nicieni dotychczas nie została oficjalnie ustalona
typ: Pierścienice
gromada: Wieloczszety
gromada: Skąposzczety
gromada: Pijawki
typ: Mięczaki
gromada: Chitony
gromada: Jednotarczowce
gromada: Ślimaki
gromada: Łódkongi
gromada: Małże
gromada: Głowonogi

gromada Liliowce należy do typu Szkarłupnie

typ: Szkarłupnie
gromada: Liliowce
gromada: Rozgwiazdy
gromada: Wężowidła
gromada: Jeżowce
gromada: Strzykwy