1)Telewizor kosztuje 854 zł. Jest to cena brutto, z 22% podadkiem VAT.Jaka jest cena

2)Cena rogala stanowi 1/5 (jedna piąta) ceny bochenka chleba. Za 4 rogale i 2 bochenki chleba zapłacono 6,30 zł. Oblicz jaka jest cena rogala a jaka cena chleba?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-12T21:35:01+01:00
Zad1
854zł=100%
xzł=22% (proporcje)
100x=854*22
100x=18788 /100
x=187,88zł
cenan netto = cena buttto-22%
cena netto =854zł-187,88zł=666,12zł

zad2
x-chleb
0,2x-rogal
4*0,2x+2x=6,30zł
0,8x+2x=6,30zł
2,8x=6,30zł /2,8
x=2,25 chleb
0,2x=0,2*2,25=0,45zł rogal
spr : 4*0,45+2*2,25=1,80zł+4,50zł=6,30zł