Zadanie 10
25 uczniów klasy IIa pisało sprawdzian z matematyki. 0,2 uczniów otrzymało co najmniej ocenę bardzo dobrą, a ocenę dobrą dostało cztery razy więcej uczniów niż ocenę celującą. Dostatecznych ocen było o 1 więcej niż dobrych, dwójek tyle samo co piątek, a jedynek nie było wcale. Średnia ocen tej klasy wynosi:

a)4,76
b)3,92
c)3,68
d)3,5

P.S.: Tylko proszę z obliczeniami ;).

1

Odpowiedzi

2010-01-12T20:21:17+01:00
Bdb= 25×0,2= 5
dop= 5
5+5=10
25-1=15
5 1 5